Besturenoverleg

Minimaal één keer per jaar komen vertegenwoordigers van de besturen van de Veerse muziekverenigingen bij elkaar voor een besturenoverleg. Tijdens dit overleg worden de volgende zaken besproken en met elkaar gedeeld:

  • hoe staan de vereniging ervoor?
  • lopende schoolprojecten
  • Veers Leerlingen Orkest
  • organisatie Veers Muziek Festival
  • jaarprogramma's, o.a. concerten en uitvoeringen
  • financiën en subsidies
  • afstemming Muziekschool Zeeland
  • afstemming Zeeuwse Muziek Bond