Schoolprojecten

De Veerse muziekverenigingen werken al vele jaren nauw samen met de basisscholen binnen de gemeente Veere. Afgelopen periode zijn er twee (meerjarige) schoolprojecten verzorgd:

  • Wieger Wordt Wakker
  • Heel Veere Speelt

Bij dit laatste project wordt nauw samengewerkt met Muziekschool Zeeland. Zij verzorgen de docenten en de lessen, de muziekverenigingen verzorgen de vrijwilligers en de instrumenten en de school zorgt ervoor dat de muzieklessen worden ingeroosterd. De gemeente Veere is bij de opstart van dit project ook nauw betrokken geweest.

Namens de Veerse muziekvereniging is Esther Abrahamse (van muziekvereniging E.M.M.) de centrale contactpersoon voor de schoolprojecten. Haar mailadres is : estherabrahamse@emm-serooskerke.nl

Maak jouw eigen website met JouwWeb