Veers Leerlingen Orkest

In 2018 is het Veers Leerlingen Orkest opgericht en mede mogelijk gemaakt met subsidie vanuit de gemeente Veere.

In dit (leerlingen)orkest mogen alle leerling-muzikanten meespelen die lid zijn van een Veerse muziekvereniging. Dit orkest biedt de leerling-muzikanten de gelegenheid om vanaf het begin al mee te (leren) spelen in orkestverband. Indien nodig wordt de (blad)muziek aangepast op het niveau van de betreffende leerling(en).

Het orkest staan vanaf de oprichting onder leiding van dirigente Petra van Antwerpen.

Het Veers Leerlingen Orkest repeteert elke vrijdagavond van 18.30 - 19.15 uur in de Couburg in Koudekerke. Naast het repeteren verzorgt het Veers Leerlingen Orkest jaarlijks ook enkele optredens.

Namens de Veerse muziekvereniging is Esther Abrahamse (van muziekvereniging E.M.M.) de centrale contactpersoon voor het Veers Leerlingen Orkest. Haar mailadres is : estherabrahamse@emm-serooskerke.nl